Bankructwo osoby fizycznej

Osoby, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych mają prawo ogłosić upadłość. Stosunkowo nie dawno ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie co do postępowania oddłużeniowego czyli tzw. „upadłości konsumenckiej”…. Możliwością taką zostały objęte osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wcześniej upadłość mogły ogłosić wyłącznie firmy. Prywatna osoba niemająca już żadnych szansy na spłatę swoich zobowiązań, wyczerpała już wszystkie opcje by wyrwać się z pętli zadłużenia, nie mogła ogłosić upadłości a niemoc zrobienia czegokolwiek w tym kierunku spędzała sen z powiek nie jednej z nich. Tym bardziej, że banki notorycznie naliczały odsetki, później odsetki od odsetek, szereg opłat za windykację, prowizję i kary umowne. Częstokroć klient przymuszony sytuacją zaciągał kredyt na nie korzystnych warunkach , tylko po to by spłacić inne pożyczki. Finansowe obciążenia nabierają tak wielkich rozmiarów, że nie ulega wątpliwości, że wszystkich długów nie spłacimy do końca życia.

 

Księgowość w Szczecinie

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, a bankructwo to polega na tym, że dłużnik nie jest w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań i zalega z płatnościami, nie radząc sobie nawet z opłacaniem rachunków np. za telefon, gaz czy prąd, nie wspominając już kredytów czy innych wierzytelności. Upadłość konsumencka ma nas wspomóc w ochronie przed nieustannie rosnącymi odsetkami. Przepisy upadłości konsumenckiej wyłączają osoby fizyczne prowadzące firmy, nawet w przypadku gdy ich finansowe powikłania nie dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej. Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości każdego dłużnika ???
Ważne jest abyśmy wiedzieli, że wniosek o upadłość, skoro już jesteśmy niewypłacalni , możemy zgłosić do sądu wyłącznie my sami. Nie ma takiej opcji, że wniosek ten złoży wierzyciel. W Polsce jak również w innych krajach UE nie ma co oczekiwać, że dostęp do oddłużenia w drodze upadłości jest łatwy. Muszą zaistnieć niezwyczajne okoliczności do skorzystania z upadłości konsumenckiej. Powód jest prosty – łatwość do niej prowokowałaby wiele osób do unikania płacenia swoich wierzytelności. Upadłość możemy ogłosić w momencie naszej niewypłacalności spowodowanej wyłącznie przyczynami losowymi, które nie zależne są od nas. Główną zasadą możliwości skorzystania z trybu upadłości konsumenckiej jest bezsprzecznie sytuacja wyjątkowa i tylko w przypadku osób, które stały się niewypłacalne na skutek niezależnych i nietypowych okoliczności – może być prowadzone postępowanie upadłościowe. Przy czym wcześniejsze zachowanie się tych osób było uczciwe i racjonalne i nie zostało przyczyną powstania własnego zadłużenia w sposób perfidny i celowy. Trzeba przekonać również sąd, że większość zobowiązań spłacone zostanie w ciągu 5 lat.

 „ Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być m.in. nieszczęśliwy wypadek, ciężka, przewlekła choroba dłużnika lub kogoś z jego rodziny, trwała utrata zdolności do pracy, utrata części majątku z przyczyn losowych (w wyniku np. klęski żywiołowej), niezawiniona utrata pracy dłużnika czy śmierć głównego żywiciela rodziny, albo utrata pracy przez kredytobiorcę, pod warunkiem że nie nastąpiła z jego winy, np. pracodawca bankrutuje”.
 

Pozytywne przesłanki ogłoszenia upadłości mieszczą w sobie niewypłacalność, mnogość wierzycieli oraz przyczynowość niezdolności spłaty swoich zadłużeń wskutek nietypowych i niezależnych od dłużnika okoliczności. Negatywną podstawą z kolei jest brak posiadania majątku na pokrycie kosztów postępowania. Z pewnością nie zostaniemy objęci prawem skorzystania z upadłości, jeżeli specjalnie, nagminnie się zadłużaliśmy z celowym zamiarem wykorzystania instytucji oddłużenia. Oszuści, hazardziści oraz osoby płacące alimenty również nie maja co liczyć na prawo ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Osoby nieposiadające żadnego majątku czerpią największe korzyści z upadłości konsumenckiej. Zależy to jednak od konkretnej sytuacji osoby, ponieważ nierzadko bywa, że porozumienie się na przykład z bankiem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia jest bardziej opłacalne. Banki nie stronią od porozumiewania się z kredytobiorcami w razie przejściowych trudności, proponują aneks do umowy, udzielają prolongat. Pozytywnym zachowaniem z naszej strony przed złożeniem wniosku o upadłość jest przeprowadzenie negocjacji ze swoim wierzycielami.


Pierwszym krokiem w postępowaniu upadłościowym są czynności związane z ogłoszeniem upadłości. W ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, sąd ma obowiązek go rozpatrzyć zazwyczaj na posiedzeniu niejawnym. Ma prawo jednak do wyznaczenia rozprawy, jeżeli zdaniem sądu zajdzie taka konieczność. Na posiedzeniu niejawnym możliwością sądu jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub części, nawet wówczas gdy wyznaczył rozprawę. W terminie 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku, sąd wydaje postanowienie, w którym wyraża zgodę na ogłoszenie upadłości dłużnika lub orzeka o oddaleniu tego wniosku. Z racji tego, że „fałszywy” dłużnik w ciągu tych dwóch miesięcy mógłby roztrwonić swój majątek, ustawa wprowadza narzędzia chroniące wierzycieli przed takim zachowaniem dłużnika. Sąd prowadząc postępowanie o ogłoszenie upadłości z urzędu realizuje postępowanie zabezpieczające. Nowe przepisy traktują o tym, że sąd oddali wniosek dłużnika w przypadku gdy niewypłacalność jego nie była spowodowana niezależnymi od niego okolicznościami, a szczególnie wtedy gdy dłużnik będąc świadomy swojej niewypłacalności, dalej zaciągał zobowiązania a również w sytuacjach gdzie dłużnik rozwiązał ze swoim pracodawcą stosunek pracy z jego winy bądź wyraził na to zgodę. Osoby, które zostały zwolnione dyscyplinarnie albo za porozumieniem stron z pracy nie maja prawa skorzystania z upadłości konsumenckiej.

Osoby posiadające na swoim koncie kredyt konsolidacyjny na spłatę innych zobowiązań lub osoby, które przestały spłacać swoje zobowiązania, a później dokonały jakiegoś zakupu, wynajęły czy zaciągały kredyty w celach spekulacyjnych również nie maja co liczyć na oddłużenie się. Wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddali na zasadach ogólnych, jeżeli majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania. Oddali go również, gdy w okresie 10 lat przed jego złożeniem w stosunku do dłużnika: 
● prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ, lub
● prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po jego zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał, lub
● prowadzono postępowanie upadłościowe wg przepisów prawa o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli, lub
● czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sposób na oddłużanie się w tym trybie nie może być zbyt częsty, dlatego na podstawie polskiego prawa (art. 118 Kodeksu Cywilnego) przyjęto, że czas między oddłużeniami się nie może być krótszy niż 10 lat. Bankructwo możemy ogłosić kilka razy w życiu lecz 1 raz w ciągu 10 lat.
Istotne jest również to, że 10 letni okres obowiązuje w razie, gdy sąd zajmie się sprawą lecz z jakiś powodów postępowanie umorzy, na przykład kiedy uzna, że dłużnik nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdyż nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy – ukryje jakikolwiek swój majątek lub nie dostarczy dokumentów obrazujących jego sytuacje finansową. 
 

Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy – narzędziem niewoli.   Jan Jakub Rousseau

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Uncategorized i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Bankructwo osoby fizycznej

  1. Barbara pisze:

    Czy mogę ogłosic upadłośc konsumencką nie mając majątku, ponieważ zaistniała wyjatkowa sytuacja nie z mojej winy straciłam wszystko co miałam . Zajmuję mieszkanie komunalne.

    • Bodzio pisze:

      Mam ten sam problem tylko ja mam prawie 1 milion długów i żadnego majątku. Sąd nie ogłosi mojej upadłosci. Jedyne co pozostaje to pouczyłem spadkobierców że mają po mojej smierci natychmiast odrzucic spadek. O tyle dobrze się składa że wedle prawa komornik zajmuje mi połowę wynagrodzenia z czego 1200 zł alimenty, mi pozostaje 2300 zł miesięcznie prawnie chronione. chyba spokojnie dożyję do smierci, długi nie są już moim problemem to problem wierzycieli, windykatorów zawsze odsyłam do komornika, a tam mają zimny prysznic, tylko tak można się pozbyc lichwiarzy niech czekają na wieki albo sami rozwiążą ten problem. Ostatnio kruk przysyła mi tylko pocztówki, oni wiedzą że muszą sami rozwiązac mój problem, bo ja nie mam już nic i jakoś mi dobrze z tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>